NTE - Midt-Norges ledende energi- og kommunikasjonsselskap

NTE

NTE er det største energiselskapet nord for Dovre og en ledende aktør i Midt-Norge innen kommunikasjonsløsninger. Som produsent av nesten 4 TWh ren og fornybar energi, er NTE sammen med resten av norsk energibransje en viktig del av løsningen på klimautfordringene.
Besøk oss gjerne på våre egne nettsider www.nte.no

NTE tilbyr tjenester som:

I tillegg tilbyr vi tjenester innen:

Karrieremuligheter i NTE
I NTE søker vi etter energiske, kreative og talentfulle individer. Du vil få mulighet til å gjøre karriere og sette dine egenskaper på prøve i et skiftende og innovativt miljø.
Les mer på www.nte.no